Nový sál pro pomalé techniky

V sále probíhají především pomalé cvičební lekce. Yoga, Pilates, SM systém, FitBall

Facebook
YouTube