Informace klientům o uzavření sezony

Sportovní club bude po dobu letních prázdnin v termínu od 29. 6. do 31. 8. 2018 z důvodu rozsáhlejší údržby prostor a zařízení uzavřen.

Nová cvičební sezona, na kterou si můžete rezervovat vaše oblíbené cvičební lekce od 13. 8. 2018 začíná 3. 9. 2018.

Upozornění: Při blokování stálých rezervací na jednotlivé cvičební lekce, budou mít přednost klienti se zakoupenou permanentní vstupenkou.