AIR STEP

Aerobně posilovací lekce zaměřená na posílení problémových partií, stehna, hýždě, břicho. Celá lekce je vedena tak aby docházelo vzájemně ke spalování tělesného tuku a posilování. Při této lekci se využivá balačních stepů.

Facebook
YouTube